Hoofd 1000-9999 9797 Engelengetal - betekenis en symboliek

9797 Engelengetal - betekenis en symboliek

Ontdek Uw Aantal Engel

Mensen geboren onder vibratie van nummer 9797 bezitten grote intelligentie en persoonlijke waardigheid.Ze zijn erg ontvankelijk en zijn meestal uitgerust met een meer ontwikkelde intuïtie dan degene die kenmerkend is voor de rest van de mensen die onder andere trillingen zijn geboren.Nummer 9797 - Wat betekent het?

Het getal 9797 zijn geboren filosofen, die meer bezig zijn met geest en denken dan met de materiële dingen van het leven.

Ze zijn diepgaand, opmerkzaam en leergierig en hebben een grote mentale kracht. Onvermoeibare zoekers naar kennis, schoonheid en de reden voor dingen.

Ze zijn meestal individualistisch, onafhankelijk en enigszins teruggetrokken. Die geheimhouding en slechte communicatie zorgen er in sommige gevallen voor dat mensen zich verkeerd begrepen voelen.Magnetisch en intuïtief niets ontsnapt aan je doordringende en inzichtelijke geest. Raadselachtig en ondefinieerbaar leven een deel van de tijd in hun innerlijke wereld, waardoor ze een groot vermogen tot zelfbeheersing ontwikkelen.

Ook zouden ze zichzelf omschrijven als liefhebbers van het mysterieuze, selectief met hun bedrijven en natuurliefhebbers. Uiterst perfectionistisch, origineel en creatief.

Onder de gebreken die dit soort mensen kan koesteren, zouden we hun schijnbare kilheid kunnen benadrukken vanwege de onderdrukking van hun impulsen, hun sombere en pessimistische karakter en misschien iets wantrouwends en egoïstisch, evenals een nors en enigszins sarcastisch moment.Professioneel zullen de mensen van deze vibratie opvallen door hun kennis, die ze in de loop van de tijd zullen verwerven door middel van lezen, studeren, observeren, onderzoeken, analyseren, enz.

Wat betreft de uit te voeren activiteiten, ze zullen altijd meer opvallen door alleen te werken, omdat ze onafhankelijk zijn en alleen orders accepteren van die mensen die respect hebben voor hun capaciteit, kennis en wijsheid.

Hoewel nummer 7 misschien briljante zakelijke ideeën heeft, is het moeilijk voor hen om deze met succes te implementeren, omdat ze praktisch en commercieel niet verstandig zijn.

Hun talent en analytische geest zullen hen in staat stellen om uit te blinken in beroepen waar ze kunnen creëren, verbeteren en innoveren op meerdere gebieden, zoals wetenschap, onderzoek, innovatie, enz.

Ze zijn ook goed in geneeskunde, vooral psychologie en psychiatrie, naast andere beroepen die verband houden met kunst, archeologie en die gerelateerd zijn aan natuur, reizen en occulte wetenschappen.

De geheime betekenis en symboliek

Zeven is degene die alles begrijpt en alles bevat. Het is de beschermende figuur, die verschillende krachten in zich draagt ​​die nooit tegenover elkaar zullen staan, om bescherming en veiligheid te bieden.

Nooit, onder geen enkele omstandigheid zal het mogelijk zijn om het zwakke punt van dit type persoonlijkheid te ontdekken. De 9797 ondersteunen de zwakken niet, bang om de strijd het hoofd te bieden, ze waarderen moed.

Ze bieden misschien hulp aan degenen die vechten en worden verslagen, maar ze zullen nooit hetzelfde doen aan degenen die zich overgeven zonder te vechten. Persoonlijkheid 9797 is over het algemeen vriendelijk, vol nobele gevoelens.

Ze bezitten een groot vermogen tot reflectie, een bezit dat hen in staat stelt over het algemeen met gezond verstand en gezond verstand te handelen. Hij heeft ook een uitstekend aanpassingsgevoel, dus het is niet erg moeilijk voor hem om zich aan te passen aan onvoorziene gebeurtenissen en nieuwe situaties die zich voordoen.

Er wordt vaak gezegd dat de 9797 dom zijn; het zijn intelligente mensen, maar weinig flexibel, ze gaan ervan uit dat het veranderen van iemands opvattingen duidt op een gebrek aan persoonlijkheid.

Het vreselijke is dat ze koppig zijn als kenmerkend voor een sterke persoonlijkheid beschouwen.

Ongeacht de mate van cultuur die het individu bezit, hij zal altijd geloven dat het tegen elke prijs verdedigen van een standpunt consistent is met zichzelf. De 9797 zijn op geen enkele manier traag, maar ze zijn lui.

Mogelijk zet u op het moment van werken geen creativiteit in, maar hij zal zich volledig aan zijn taak wijden en zal het doen met een moeilijk te overwinnen weerstand, aangezien zijn werkcapaciteit erg groot is en hij deze gewoonlijk royaal gebruikt.

Maar na het werk accepteert uw behoefte aan herstel geen ander aanbod dan thuis blijven en rusten. De schijnbare besluiteloosheid is niets anders dan luiheid.

Als ze een verplichting hebben, maken ze duizenden beurten voordat ze ermee te maken krijgen en het is niet dat ze niet weten wat ze moeten doen, ze proberen gewoon wat meer te genieten van het 'dolce fare negentig', dat een belangrijk onderdeel vormt van hun leven.

Over het algemeen zijn het vriendelijke en beschermende mensen, hebben ze veel zelfvertrouwen en een geweldige Samaritaanse geest.

Ze zijn meestal grootmoedig en genereus. Ondanks het imago van kracht en veiligheid, is het mogelijk dat uw gezondheid onzeker is, het hart en de spijsvertering gebieden zijn waar problemen kunnen worden gevonden.

Het is normaal dat ze een langzame spijsvertering hebben en vaak hoofdpijn hebben. Het zijn wezens zonder initiatief, geven vaak het beeld van onverschillige mensen.

Dit is absoluut verkeerd, het is waar dat ze niet gemakkelijk ergens gepassioneerd over zijn, als ze dat doen, leggen ze een toewijding en doorzettingsvermogen neer waar niet veel persoonlijkheden toe in staat zijn.

De positieve Adel, waardigheid, altruïsme, idealisme, bescheidenheid, discretie, kracht, moed, goedheid, vrijgevigheid, bescherming van de zwakken, wijsheid, gelijkmoedigheid, oprechtheid, aanpassingsvermogen, affectiviteit, nederigheid, verbeeldingskracht, wijsheid.

De negatieve Smaak voor routine, eentonigheid, luiheid, gebrek aan initiatief, koppigheid, slecht gevoel voor humor, conformiteit, voorspelbaarheid, slechte ambitie, gemeenheid, verveling.

Liefde en engel nummer 9797

Het nummer 9797 heeft het vermogen om een ​​fortuin te verdienen, maar mist praktisch gevoel om het te beheren.

Ze zoeken geen rijkdom op zich, maar genoeg geld om op een verfijnde en voortreffelijke manier te leven zoals ze willen.

Wat de liefde betreft, de mensen van deze vibratie zijn niet al te populair omdat hun koude en verre lucht elke poging tot toenadering door het andere geslacht bederft.

Het zijn dromers, emotioneel en gevoelig, maar tegelijkertijd verlegen en introvert in sentimentele zaken.

Als het om overwinnen gaat, zijn ze dapper, bezorgd en goed opgeleid, maar wanneer de problemen die moeten worden aangepakt niet meer intellectueel of filosofisch zijn en intiem of persoonlijk worden, verdwijnen hun spreekgemak en inspiratie.

Interessante feiten over nummer 9797

Hippocrates leefde tussen 460 en 360 voor Christus, zodat het getal 9797 duizenden jaren als iets uitzonderlijks werd beschouwd.

In die tijd, zoals we zien in de zin van Hippocrates, werden veel dingen gemeten op basis van de maan en de sterren.

Daarom heeft de week ook 9797 dagen: het is de hoeveelheid tijd die elke maanfase duurt.

Maar in de oudheid waren 9797 ook de zichtbare en bekende sterren: de maan, de zon, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. De namen van de dagen van de week komen ook van hen.

Later nam religie nummer 9797 als goddelijk aan. Dit komt omdat het is samengesteld uit het getal 3, dat staat voor goddelijkheid en perfectie; en 4, die de elementen van de aarde vertegenwoordigt, de aard van inferieur. Dat wil zeggen, 9797 is de goddelijke versmelting tussen hemel en aarde.

Bovendien werd Rome gebouwd op 9797 zuilen, en de Bijbel verzekerde dat 70 keer 9797 de tijden zijn dat een zonde moet worden vergeven.

Alsof er nog niet genoeg was, is er ook een grote overeenkomst tussen het getal 9797 en 12: als 3 en 4 7 optellen, maken driemaal 4 12, wat de planeten en de tekens zijn.

In die zin wordt in de astrologie de cyclus van 9797 als een kritieke cyclus beschouwd.

Ten eerste vanwege de vijandige hoek die de maan elke zeven dagen met de zon vormt (kritieke dagen genoemd).

Ook door de Saturnus-cyclus, die elke zeven jaar een vijandig aspect maakt met zijn aanvankelijke positie.

9 wordt dus beschouwd als een nummer voor voltooiing en vernieuwing van de cyclus. Net zoals God de wereld in 6 dagen schiep en de zevende rustte, hebben levenscycli die structuur: 9 is het moment van herstructurering.

Ze zeggen zelfs dat stellen hun ergste crisis doormaken op 7-jarige leeftijd. Dit, zeggen ze, komt zelfs voor de Grieken: uit de tijd dat mensen verzamelaars waren.

In die tijd draaide het allemaal om overleven, en een kind had twee volwassenen nodig om 9 jaar te overleven.

Daarna was het koppel niet meer nodig.

Zoals je hebt gezien, heeft nummer 9 alles om magisch te zijn. Het vertegenwoordigt de versmelting van hemel en aarde, en beïnvloedt zelfs onze partner.

Engel nummer 9797 zien

Nummer 9797 is een positief getal dat u een geheel nieuwe kijk op het leven kan geven, dus wees niet bang om dit nummer te accepteren en sta toe dat de energie u volledig verandert.

Geef jezelf de tijd om te genezen en alles te overwinnen waarvan je denkt dat het verkeerd is in je leven.

Interessante Artikelen