Hoofd 1-99 Bijbelse betekenis van nummer 13

Bijbelse betekenis van nummer 13

Ontdek Uw Aantal Engel

Het was ver terug in de oudheid dat de mensen de ware betekenis en symboliek van getallen ontdekten.Ze erkenden het belang van cijfers en patronen die in hun dagelijks leven voorkomen en beseften al snel dat cijfers ook nauw verbonden zijn met spiritualiteit.Vanaf die tijd tot vandaag denken mensen na over de betekenis van getallen door middel van numerologie.Nummer 13 altijd geïnteresseerde mensen als een van de meest intrigerende nummers.

Hoewel vaak wordt aangenomen dat nummer 13 een slecht teken is, en mensen uit het verleden hetzelfde geloofden, denken sommige culturen dat het niet waar is.In sommige culturen is nummer 13 een drager van spirituele berichten uit het goddelijke rijk. Dus nummer 13 is in de meeste religies geen slecht teken.

Wat betekent nummer 13?

Dit nummer heeft een belangrijke bijbelse betekenis, en als het vaak in je leven voorkomt, wat zou je dan moeten proberen om de betekenis ervan te ontcijferen en te zien waarom dit nummer 13 vaak naar je toe komt.

Dit nummer 13 bestaat uit de nummers 1 en 3, dus het zou verstandig zijn als u de betekenis van deze twee cijfers en ook hun belang in de Bijbel begrijpt.Nummer 1 wordt beschouwd als een zeer positief nummer gericht op een nieuw begin en een nieuwe start. De eigenschappen zijn positiviteit en optimisme, dus het verschijnen van nummer 1 in je leven betekent dat je de negatieve factoren in je leven moet verwijderen en jezelf moet wenden tot positiviteit en spiritualiteit.

Engel nummer 3 wordt beschouwd als degene die verband houdt met creativiteit. De bedoeling is om je dichter bij je goddelijke engelen en je geloof te brengen. God is de schepper van goddelijke dingen, dus nummer 3 houdt verband met zijn prestatie.

Dat is een van de redenen waarom deze twee cijfers een belangrijke bijbelse betekenis hebben, en waarom nummer 13 ook een belangrijke rol in de Bijbel speelt.

Zoals we eerder vermeldden, wordt nummer 13 vaak beschouwd als een slecht voorteken en dat het ongeluk brengt. Veel mensen geloven hierin.

Dit geloof komt uit het oude verleden en heeft vandaag nog steeds een aanzienlijk effect. Veel mensen beschouwen dit aantal tegenwoordig als pech, en ze denken dat het aantal slechte dingen in hun leven brengt, dus negeren ze het zoveel mogelijk.

Als ze dit nummer zien, proberen ze het te vermijden of doen ze alsof ze het niet hebben gezien.

De geheime betekenis en symboliek

In de Bijbel wordt nummer 13 vaak genoemd door de verschijning van Juda, die de dertiende apostel was, een van zijn discipelen, en een symbool van verraad.

Juda was degene die Jezus verraadde, en het gebeurde een dag na het Laatste Avondmaal.

Dit is een van de redenen waarom nummer 13 verband houdt met iets negatiefs - in dit geval het lijden van Jezus, dat werd veroorzaakt door Juda's verraad.

Juda werd het symbool van zonde en verraad en ook een symbool van rebellie. Hij is een van de redenen waarom nummer 13 een symbool van negativiteit werd.

Enkele van de andere bijbelse feiten die verband houden met nummer 13 zijn 13 zonden op de lijst van Jezus, 13 Israëlische stammen en 13 hongersnoden die in de Bijbel worden beschreven.

Er is ook een maatstaf van 13 regeringen die tegen God in opstand kwamen. Aangenomen wordt dat deze regering door Satan is geïnspireerd, en dat heeft ook nummer 13 een slechte reputatie bezorgd.

Een ander slecht teken is de verschijning van de draak, die Satan symboliseert, en zijn verschijning was in het boek Openbaring: De draak verschijnt daar 13 keer, dus er is weer nummer 13.

Abrahams zoon heette Ismaël, en hij werd besneden op de leeftijd van 13, dus er is nog een keer dat nummer 13 in de Bijbel voorkomt. Niet veel mensen weten dat Abraham ook besneden was, hoewel hij in die tijd erg oud was.

Als je het boek Openbaring opent, kun je zien dat hoofdstuk 13 over de antichrist en de beesten gaat, dus dit is ook een van de redenen waarom nummer 13 een negatieve betekenis heeft.

Het eerste beest dat in het boek wordt genoemd, kwam 'uit de zee' en wordt aangedreven door de draak, en het tweede beest kwam 'uit de aarde'.

Maar een van de meer onbekende maar positieve bijbelse betekenissen van nummer 13 wordt onthuld in het evangelie van Johannes.

In dit evangelie spreekt Jezus over zichzelf en wie hij werkelijk is. Hij gebruikt dertien vergelijkingen om zichzelf te beschrijven: ik ben het licht, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven, ik ben de koning, ik ben de zoon van God, ik ben de opstanding en nog zes.

Als je het hebt over nummer 13, en het is een verband met rebellie en opstand, ontdekken we dat dit de eerste keer was in Genesis: '... en het 13-jarige dat ze in opstand kwamen'. Dat is nog een vermelding van nummer 13 in de Bijbel.

De tweede verschijning was zoals eerder vermeld bij de besnijdenis van Ismaël in Genesis.

Een andere gebeurtenis die verband houdt met het getal 13 is de vernietiging van een stad genaamd Jericho.

Ook bestaan ​​er volgens Kabbalah 13 boze geesten.

Aan de andere kant denken veel gelovigen dat nummer 13 een positieve bijbelse betekenis heeft en wordt beschouwd als een enorme zegen en de belofte.

Het is omdat 13 de dood symboliseert, maar het symboliseert ook wedergeboorte in de geest en is een symbool van nieuw leven.

Enkele andere positieve betekenissen van nummer 13 in de Bijbel worden gevonden in het boek Genesis toen Sodom een ​​rebel werd na 13 jaar een Babylonische koning te hebben gediend, en het eindigde uiteindelijk met de alliantie tussen God en Abraham.

Het duurde ook 13 jaar voordat Salomo zijn paleis voltooide, zoals vermeld in The Book of Kings.

We zien ook dat Jeremia zijn bediening begon op 13-jarige leeftijd, zoals geschreven staat in het boek Jeremia.

Nummer 13 en liefde

Er zijn geen speciale relaties tussen nummer 13 en liefde, vooral vanwege het feit dat het als een slecht voorteken wordt beschouwd.

Interessante feiten over nummer 13

Er is een interessant feit over nummer 13, en het is het bestaan ​​van een term in de psychologie die we Triskaidekaphobia noemen, wat een echt irrationele angst is voor nummer 13.

Veel beroemde mensen uit het verleden hadden het: Napoleon en Franklin Delano Roosevelt waren een van de mensen die bang waren voor nummer 13.

Sommige van de historici zeiden dat Rosevelt nooit met 12 mensen ging zitten, hij was de 13e aan tafel. Hij was er erg bijgelovig over, en dat wist iedereen.

Een ander interessant feit is dat veel hotels vanwege dit bijgeloof geen 13e verdieping of zelfs kamer nummer 13 hebben. Het lijkt erop dat gasten vanwege hetzelfde bijgeloof niet in kamers met dit nummer willen verblijven.

Veel sporten gebruiken nummer 13 niet op hun truien omdat ze denken dat het ongeluk brengt. Spelers willen ze niet dragen.

Een van de positieve symbolen van nummer 13 is gerelateerd aan een bepaalde datum: 13 mei 1917. Het was een dag waarop de Heilige Maagd Maria verscheen aan drie jonge kinderen in een plaats genaamd Fatima in Portugal. Het is een bekend heiligdom waar jaarlijks duizenden mensen komen.

De heilige Maagd Maria keerde ook terug en verscheen gedurende een half jaar op de 13 dagen aan de kinderen.

Er is ook een evenement van een jaar met 13 volle manen.

Nummer 13 wordt echter beschouwd als een zeer geluksgetal in één Europees land: in Italië.

Nummer 13 op de kaart in de tarot is de kaart des doods en wordt weergegeven met de afbeelding van een ruiter op een paard.

Wat te doen als u engel nummer 13 ziet?

Engel nummer 13 wordt als een slecht teken beschouwd, hoewel het dat echt niet is, en in sommige culturen is het een symbool van geluk.

Als je nummer 13 in je leven ziet, zal het moeilijk voor je zijn om bijgeloof te overwinnen en te beseffen dat het niet iets is om je zorgen over te maken.

U zult zich waarschijnlijk nog steeds zorgen maken over vrijdag 13, de 13e verdieping en dergelijke. Het ligt in de aard van de mens om bang te zijn voor bijgeloof uit het verleden.

Maar hoewel de bijbelse betekenis een beetje duister lijkt, is nummer 13 geen negatief getal en zal het je geen ongeluk brengen.

Dit geldt in het bijzonder voor de christelijke religie, omdat de Bijbel waar en vast geloof aanbeveelt en bijgeloof verbiedt.

Interessante Artikelen